UMAR BINNIL KHATAB LEBET ISLAM

(Ieu naskah kantos ditampilkeun dina drama murangkalih mapag Muludan di Kp. Sukabaru-Sukawangi-Parongpong. Nu maenna murangkalih pangajian masjid Al-Huda, 2004).

Para Pamaen:

Murangkalih pameget 1: Pamuda 1

Murangkalih pameget 2: Pamuda 2

Murangkalih pameget 3: Pamuda 3

Murangkalih istri 1: Pamudi 1

Murangkalih istri 2: Pamudi 2

Murangkalih istri 3: Pamudi 3

Murangkalih istri 4: Pamudi 4

waditra, busana, disaluyukeun sareng carita

BABAK I

Rampak pupujian:

Sholatullah Salamullah

Ala thoha rosulillah

Sholatulaah salamullah

Ala yassin habibillah

 

Tawasalna bibismilah

Wabilhadii rosulillah

Wakuli mujahidilillah

Bii ahlil badri ya Allah

(Nu rampak laleumpang, paantay-antay, pairing-iring bari pananganana ranggah jeung meureup. Terus kukurilingan. Sawareh caralik dina juru panggung. Nu tiluan maju paguneman.)

Pamuda 1

Hei dulur-dulur! Umat Islam jaya. Umat Islam meunang dina Perang Badar!

Pamuda 2

Alhamdulillahirobbil ‘alamin!

Sarerea

Alhamdulillahirobbil ‘alamin!

Pamudi 1

Ya dulur kuring, kumaha Kangjeng Nabi Muhammad?

Pamuda 3

Allahu Akbar, Rosulullah salamet. Ayeuna nuju istirahat di bumina.

Pamuda 2

Hidup Rosulullah!

Pamuda 1

Mugi Allah nangtayungan Anjeunna.

Sarerea

Amin! Amin ya Robbal ‘alamin.

 

Rampak pupujian:

Sholatullah Salamullah

Ala thoha rosulillah

Sholatulaah salamullah

Ala yassin habibillah

 

Tawasalna bibismilah

Wabilhadii rosulillah

Wakuli mujahidilillah

Biahlil badri ya Allah

 

Allahu Akbar! Allahu Akbar!

Allah-allahu akbar!

(Rampak kukurilingan dina panggung sababaraha kali. Terus mulang caralik di juru panggung sareng nu sanesna).

BABAK II

Rampak Pamudi 1, 2, 3, 4 (ngawih –laguna: “Tlah Datang Lelaki Pilihan”)

 

Tos sumping pamingpin sajati

Tos sumping pamingpin pinilih

Anjeunna nyebarkeun cahaya

Anjeunna nyebarkeun cahya

 

Tos sumping rasul nu pamungkas

Tos sumping rasul nu dijangjikeun

Anjeuna utusan Allah

Anjeunna nabiyullah

Pamudi 1

Ya Nabi Allah, pasihan hate abdi cahaya

Pamudi 2

Ya Rasul Allah, pelakkeun Iman sareng takwa

Pamudi 3

Ya Rasullullah, pasihan abdi kasalametan

Pamudi 4

ya Nabiyullah, pasihan abdi katingtriman

 

Pamudi 1, 2, 3, 4 (ngawih):

Tos sumping pamingpin sajati

Tos sumping pamingpin pinilih

Anjeunna nyebarkeun cahaya

Anjeunna nyebarkeun cahya

 

Tos sumping rasul nu pamungkas

Tos sumping rasul nu dijangjikeun

Anjeuna utusan Allah

Anjeunna nabiyullah

Pamuda 1

Hei dulur-dulur, naha tos nguping beja Umar bakal maehan Nabi Muhammad?

Sarerea:

Kumaha?

Pamuda 2

Umar bin khatab, jagoan Qures bade nandasa Nabi urang.

Pamudi 1

Kapan kuring nguping, Rasul ngadoa pikeun Umar.

Sarerea

Kumaha doa Rosul teh?

Pamuda 3

Kieu doa anjeunna teh: “Ya Allah, pasihkeun Umar tina dua Umar sangkan lebet Islam”.

Pamudi 2

Umar nu mana? Pan Umar bin khatab mah rek nndasa Nabi urang, hayu urang ngabela Nabi!

Sarerea

Hayu!…hayu!

BABAK III

 

Episode 1

Umar binnil Khatab

Demi Latta jeung Uzza. Kuring ngadenge beja Fatimah adi kuring asup Islam! Lamun kitu mah kuring rek maehan heula Fatimah. Awas Fatimah! Awas Fatimah! Awas Fatimah! (bari jalang-jeleng ngabarkeun pedangna, tuluy kaluar ti panggung/ calik jeung pamaen sejenna)

Episode 2

Fatimah: (nuju maos alquran)

…..

Umar:  (datang bari hahaok)

Fatimah! Naon nu dipigawe ku anjeun? Kaula teh rek maehan Si Muhammad, kalah anjeun asup agama Si Muhammad!

Fatimah

Ya Umar, lanceuk kuring. Sadar ya Umar. Muhammad teh saestuna nabi nu dijangjikeun. Teu aya kasalahan dina diri anjeunna.

Umar binnil Khatab

Jempe! Geura kaluar deui tina agama Muhammad!

Fatimah

Moal! Kuring moal kaluar tina Islam

(Umar ngajenggut tiung Patimah, tuluy  disuntrungkeun. Quranna ngacleng. Buru-buru Patimah nyandak eta Qur’an.)

Umar binnil Khatab

Naon eta teh Fatimah? Kadieukeun!

Fatimah

Moal dipasihkeun.  Ieu teh Quran nu kedah dibaca ku jalmi-jalmi suci, dibaca ku jalmi-jalmi nu lebet Islam. Ya Umar, anjeun teu pantes maca Quran suci nu dicandak ku Muhammad.

Umar binnil Khatab: (ngahuleng tuluy nyarita)

Upama kitu cing pangmacakeun kumaha eusina teh. Kaula hayang ngadenge!

Fatimah: (maca Quran)

“Thaha ma anzalna ‘alaikal qurana litasyqa” (Kami henteu nurunkeun Aquran ka aranjeun supaya aranjeun hirup susah (ku eta Alquran)).

Umar: (ngeleketey, tuluy nyuuh. Geus kitu nyarita bari ngalengis)

Allahu Akbar. Subhanalloh. Ya Fatimah, anteurkeun kaula ka Muhammad. Saestuna kaula percaya ka Muhammad. Asyhadu ‘ala ilaha ilallah Waashadu anna muhammadarosulullah (Abdi ngangken saestuna teu aya Gusti salian ti Allah, sareng saestuna Muhammad teh utusan Allah)

Fatimah:

Alhamdulillahirobbil’alamin. (Umar dicepeng pananganana).

 Sarerea:

Alhamdulillahirobbil’alamin

 

Rampak pupujia:

Ilahihlas tulil Firdausi ahla

Wala akwa ala naril jahimi

Pahabli taubatan wagfir dunubi

Paina kagao piruldanbil adziemi

 

Aduh Gusti, abdi sanes ahli surga

Mung teu kiat pami kedah nandangan naraka

Mung ka anjeun abdi neda pangampura

Saestuna abdi manusa nu kaniayaya

 

Aduh Gusti, abdi sanes ahli surga

Mung teu kiat pami kedah nandangan naraka

Mung ka anjeun abdi neda pangampura

Saestuna mung anjeun sagara hampura

(Sadayana narangtung di panggung, tuluy ngahormat ka penongton)

1 Mei 2004, kanggo cahaya hate

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: