CHYE & PROSES KREATIF

Ngahaturkeun sukur, nyanggakeun hatur rewu nuhun laksaketi rampes ka:

Gusti Allah nu parantos nangtoskeun titis tulis jati diri, nini-aki (kadeudeuh nu pangdipikadeudeuhna), indung-bapa, bibi-mamang-ua, pun lanceuk jeung puisi-puisi ati, Sukabumi ayu wangi, guru-guru ngaos di masjid, guru-guru di SD, guru-guru di Madrosah, guru-guru di SMP, guru-guru di SMA, dosen-dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, Pa Karna Yudibrata, Pa Yus Rusyana, Pa Ajip Rosidi, Pa Uu Rukmana, mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah nu dipikareueus, sareng mangruntuy-runtuy nami nu teu kaseratkeun. Nu ngaguratkeun kabagjan dina kahirupan, nu jadi inspirasi; jadi ilham dina tulisan, nu namper dina kalbu, nu ngocorkeun energi jeung pikiran-pikiran positif, jadi kasaean nu sakitu rohaka, nu Insya Allah, anging Pangeran nu baris ngaganjarna. Amin ya Robbal’alamin.

Buku kumpulan sajakna kakara dua. Nu kahiji KIDANG KAWISAYA (1999) nu dianugrahan Hadiah Sastra RANCAGE ku Yayasan Rancage H. Ajip Rosidi (2000). Ieu buku ngamuat 102 saja (hiji sajak tarjamahan nu Federico Garcia Lorca). Nu nerbitkeun ieu buku Girimukti Pasaka Jakarta, kalayan dipanganteuran ku Dodong Djiwapraja (sastrawan nu ahli hukum).

Kumpulan sajakna nu kadua NU NYUSUK DINA SUKMA ngamuat 80 sajak tur dipedalkeun ku Penerbit Daluang Desember 2010, sanggeus 11 taun tina KIDANG KAWISAYA. Ieu buku dipanganteuran ku Teddi Muhtadin (pupuhu Jurusan Sunda Unpad).

Karya-karya lianna masih bacacar dina media Sunda & Indonesia, tapi aya oge nu dimuat dina antologi nu judulna:

1. Sajak Sunda Emas

2. Sajak Sunda dalam Dua Bahasa (versi Sunda, Indonesia, Inggris, Francis), sajakna Cinta Kuring meunang pangaresep ti Wendy Mukherjee (Australia).

3. Heulang nu Ngajak Bengbat (karya antologi)

4. Bunga yang Berserak (jeung Komunitas Sastra Dewi Sartika, karya antologi)

5. Kanagan (antologi carpon)

6. Mun Dunya Bisa Nyarita (antologi sajak panyajak Bandung Barat)

7. Lir Cahya Nyorot Eunteung (antologi karya pangarang alumni JPBD UPI)

8. Jamparing (novel barudak)

9. Katumbiri (antologi puisi Sunda)

10. Handeuleum Na Hate Beureum (novelet dewasa)

11. Dua Wanoja (Kumpulan Carpon Sunda)

 

Kagiatan budaya lianna nyaeta:

1. Kolaborasi Sastra & Seni, Gelar Karya Chye Retty Isnendes (2005)

2. Loncing Buku, Diskusi Buku, jeung Gelar Karya Chye Retty Isnendes (2010)

3. Tangara Bulan – Konser musikalisasi sajak karya Chye Retty Isnendes (2012)

4. Tangara Bulan – Konser Musikalisasi antologi sajak 6 panyajak Sunda (2015)

Iklan

31 comments on “CHYE & PROSES KREATIF

 • Reueus…..resep,lucu…. di dasi kupu-kupu.
  Janten emut milarian nami asli CHYE RETTY ISNENDES RAKSAPRADJA,tiap huruf di bulak-balik,diacak-acak,nyayahoanan,manawi teh nami pameget anu disamarkeun. Ari kadieunakeun geuning….WANOJA teureuh Sukabumi.

 • Alhamdulillah…, sok sanaos teu acan tepang, namung ari kana nami sareng kawit ti Cibadak mah tos uninga, atuh sajak sareng carpon-carponna sering maos, namung ari kana macaan sajak mah dariana nembe ayeuna-ayeuna, Alhamdulillah tina Chye Retty Isnendes Blog, bet janten seueur mulungan elmu, hatur nuhun…..

 • Ti enjing-enjing abdi ngahajakeun hoyong muka blog Teh Chye…mani resep pisan, Teh. wareg ieu mah hari Minggu teh maos seratan Teteh.
  Salami ieu abdi sok nebak-nebak mani hebat orang Sunda teh namina gaul, berdarah Spanyolkah? sok terbersit pertarosan sapertos kitu..maos ieu biografi janten teu panasaran deui…hehehe
  Ngiring maosan catatan-catatanna nya, Teh…:)

 • Teh Chye, leres pribados ge rada sesah ngeja eta wasta teh. Ari Manawi teh sandi asma, horeng jenengan pituin. Teh iraha atuh bade ngabukukeun kumpulan carponna? Atanapi, abdi ukeun atuh fotokopianana. Kumaha tah? Abdi kantos kuliah di IKIP Bandung angkatan 84, jurusan Diksatrasia, tapi ari karesep ngempelkeun carpon Sunda. Nuhun ah…

 • Assalammualaikum,
  Haturan nepangkeun:) alhamdulillah pendak sareng blog teteh, kalresan nuju googling saleresna mah nuju milari Info lengkep pangarang favorite abdi ti aalit Ibu Aam Amilia, mung teu mendakan Blog atanapi FBna:D aya sakedik dina Wikipedia, malihan Patrem ge teu aya Blog resmina?

  pangeresep ari maos carpon + novel sunda, (novel naon saleresna mah Indonesia Inggris oge da kutu buku saur nu sanes mah:D) ayeuna nuju ngempelkeun novel2 sunda mung tos rada sesah kengingna aya sapalih mangrupi E-book mung seueur lepat ejaan, atuh pami teteh kagungan informasi dimana kinten2 tiasa ngagaleh novel sunda kalawan lengkep koleksina, sareng Abdi teh hoyong pisan tepang sareng Ibu Aam, + Holosoh ME, teu pira mung hoyong tanda tangan yen abdi penggemar hehee….:D punten salamkeun pami tepang.

  Hatur Nuhun, hapunten paranros kumawantun!

 • Alhamdulillah.. muji syukur ka Gusti Nu Maha Suci..
  di Jurusan Sunda, Sri tiasa tepang, diwulang, sareng diwuruk elmu ku Ibu ..

  Reueus pisan gaduh dosen sapertos ibu, wanoja binangkit.

  Ibu, Sri ge nenehna Nci, sami sareng salasawios neneh Ibu, mugia milikna sae sapertos ibu,, ^_^
  Amin..

 • Ass, balaka tiwaktos harita tepang ngawitan, kapanasaran teu weleh matri, hoyong “kenal” langkung sareng karya-karya teteh utami kana sajak-sajakna, namung nembe dinten ieu (senen 2 april 2012, pasosonten tabuh satengah tilu) abdi gaduh waktos nyalse tiasa mukaan blog kagungan teteh kalayan daria, moal seueur nu dikomen..iwal ti kecap “rrrrrruuuarrr biasa” “hebring” saur basa gaul urang lembur abdi mah, tawis kareueus abdi ka teteh, mugia wae teteh tetep istiqomah+teras berkarya, aeh aya anu ka kantun, hatur nuhun penjelasan “isnendes” na hehe <>. salam baktos wae

 • Wah… panyajak tulen ibu teh. Eksistensi Ibu dina nyajak patut “diacungi jutaan jempol”. Nanging abdi mah sok kirang ngartos kana sajak teh… teu maham kana eusina. Malah asa kantos nguping yen nu disebat sajak nu sae dina basa Sunda mah nya eta sajak anu “teu pikahartieun” saurna mah.. Langkung teu ngartos we kana eusining sarupaning sabangsaning persajakan teh hehehe.

 • Subhanallah, geulis lahirna tur batinna. Mugia salawasna Bu…
  Rewu nuhun kana pangartos anu teu kendat tamplok dina unggal lawungan perkuliahan:-)

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: